Apklausos

Būdamas LSA Tarybos nariu ir vienu iš Lietuvos speleologijos lyderių, žinoma, suderinęs su LSA Prezidente Akvile, imuosi iniciatyvos apklausų būdu sužinoti Lietuvos speleologų nuomonę įvairiais mūsų veiklos klausimais.

Nėra ir negali būti buvusių ir esamų speleologų. Yra tik veteranai ir veikiantys (šiuo metu) speleologai. O LSA turėtų vienyti visus juos.

LSA įstatai – puikūs, bet laikai keičiasi, aplinkybės ir realijos taip pat. Taigi, atėjo metas šiek tiek pasikeisti, prisitaikyti prie naujos situacijos, žinoma, pagrindinių įstatų tezių rėmuose.

2023 metų rudenį, gal būt spalio 7 d. Išlestakiuose, vyks ataskaitinis-rinkiminis LSA narių susirinkimas. Tam, kad jis vyktų sklandžiai ir greitai, būtina iš anksto žinoti jūsų nuomonę daugeliu nagrinėsimų klausimų. Iki šio susirinkimo bus pravestos kelios apklausos. Nebūtina į jas kaip nors reaguoti, jei viskam pritariate. Rašykite, prašau, man tuomet, kai nepritariate arba turite kitokią nuomonę/pasiūlymus. Jei iš jūsų nebus gautas joks atsakymas, mes/susirinkimas manysime/nuspręsime, kad jūs pritariate.

 

APKLAUSA 23/1

 1. Nuo šiol Prezidentą rinksime iškart 4 metams.
 2. Nuo šiol Tarybą rinksime iškart 4 metams.
 3. Tarybos narių skaičius – 5.
 4. Kaip ir anksčiau, LSA veikla vyks klubuose, grupėse, organizacijose, o ne kažkur „aukščiau“ jų.
 5. LSA uždavinių sprendimui gali būti sudaromos tarpkolektyvinės veiklos grupės, pvz. tyrinėjimų, gelbėjimo darbų, urvosaugos ar kitos.
 6. Už svarbius pasiekimus ar svarbias pareigas suteikiamas eksperto vardas.
 7. Nuo šiol Tarybos posėdžiai vyks nuotoliniu būdu bent kartą per metus maždaug viduryje tarp ataskaitinių susirinkimų.
 8. Nuo šiol kai kurie LSA susirinkimai vyks nuotoliniu būdu kasmet. Ateinančių ketverių metų ataskaitinių LSA narių susirinkimų grafikas numatomas toks: 2024 m. vasaris, 2025 m. kovas, 2026 m. balandis, 2027 m. gegužė.
 9. Stojamasis į LSA mokestis – 0,00 €.
 10. Metinis LSA nario mokestis – 0,00 €.
 11. Tarptautinės narystės UIS ir FSE mokesčiams naudojamos paramos lėšos.
 12. 2028 metų birželio 10 d. Išlestakiuose vyks Lietuvos speleologijos 50-mečio minėjimas ir ataskaitinis-rinkiminis LSA narių susirinkimas.
 13. LSA interneto tinklapis bus/yra talpinamas Eriko Laicono svetainėje laiconas.lt adresu http://www.laiconas.lt/lsa/ .

 

APKLAUSA 23/2

 1. Atsiųsiu savo tel. numerį.
 2. Pateiksiu man žinomas speleologų veteranų koordinates.
 3. Galvoju, kad pribrendo laikas LSA pertvarkai.
 4. Esu įsitikinusi/-ęs ir neprieštarauju, kad 2023 m. Susirinkimo sekretore geriausia būtų Jolanta Kozlova.
 5. Sutinku peržiūrėti senas nuotraukas, tinkamas Lietuvos speleologijos istorijos iliustravimui, ir paskolinti jas Erikui nukopijuoti arba perduoti jam neatlygintinai.
 6. Prisidėsiu, kiek galėsiu, prie istorinių Lietuvos speleologijos faktų prisiminimo ir užfiksavimo.
 7. Manau, kad Erikas Laiconas ir toliau gali atstovauti LSA Tarptautinėje speleologijos sąjungoje UIS.
 8. Manau, kad Mykyta Kozlovas gali būti LSA gelbėjimo darbų urvuose ekspertu.
 9. Manau, kad Akvilė Bialoglovytė 2024 m. sausio mėn. turėtų paruošti riekiamas 2023 metų deklaracijas valstybinėms įstaigoms.

 

APKLAUSA 23/3

 1. Neprieštarauju ir palaikau Eriko Laicono kandidatūrą į LSA Prezidentus ateinantiems ketveriems 2024-2027 metams.
 2. Neprieštarauju ir palaikau klubų Aenigma ir Cavediving pasiūlysimas kandidatūras į LSA Tarybą ateinantiems ketveriems metams.
« « LSA | Apklausos » »
Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<