Čiuchnos trumpikės

Erikas Laiconas   2023-07-31

Erikas Laiconas
ČIUCHNOS  TRUMPIKĖS
Ne tik autoriaus, bet ir nugirstos/matytos situacijos,
anekdotai, nauji seno pateikimai.

Anga
Aš, K. Čiuchna, gimiau 1904 m. Taigi man jau šimtas metų, neskaitant I-jo, II-jo ir III-jo pasaulinių karų,

nes argi tuo metu buvo gyvenimas?

Priešingai negu XXI a. abiturientui, man su aritmetika viskas puiku.

10 metų prieš I-jį karą,

21 metai (1918-1939) – pirmo tarpukario ir 69 metai (1945-2014) – antro tarpukario.

Dar liko apie 50 metų (siekiamybė) po Rusijos banditų pradėto III-jo pabaigos.
Kuo tik aš nebuvau per tą laiką: nuo krovėjo iki direktoriaus, nuo mediko iki dėstytojo, nuo sportininko iki
rašytojo, nuo mėgėjo iki profesionalo…

Neskaitant „rimtų“ knygų, esu parašęs pasaką „Pusprotis Ahulas“ ir jumoreską „Partijai paliepus“.

Dabar štai pirmasis mano trumpikių apie nieką ir kartu apie viską rinkinys.
BUS DAUGIAU !

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<