Čiuchnos trumpikės

Erikas Laiconas   2023-07-31

Erikas Laiconas
ČIUCHNOS
TRUMPIKĖS
Erikas Laiconas
Ne tik autoriaus, bet ir
nugirstos/matytos situacijos,
anekdotai,
nauji seno pateikimai.

Anga
Aš, K. Čiuchna, gimiau 1904 m. Taigi
man jau šimtas metų, neskaitant I-jo,
II-jo ir III-jo pasaulinių karų, nes argi
tuo metu buvo gyvenimas? Priešingai
negu XXI a. abiturientui, man su
aritmetika viskas puiku. 10 metų
prieš I-jį karą, 21 metai (1918-1939) –
pirmo tarpukario ir 69 metai (1945-
2014) – antro tarpukario. Dar liko
apie 50 metų (siekiamybė) po Rusijos
banditų pradėto III-jo pabaigos.
Kuo tik aš nebuvau per tą laiką: nuo
krovėjo iki direktoriaus, nuo mediko
iki dėstytojo, nuo sportininko iki
rašytojo, nuo mėgėjo iki
profesionalo… Neskaitant
„rimtų“ knygų, esu parašęs pasaką
„Pusprotis Ahulas“ ir jumoreską
„Partijai paliepus“. Dabar štai
pirmasis mano trumpikių apie nieką
ir kartu apie viską rinkinys.
BUS DAUGIAU !

« « Grota pakvies | Ties riba » »
Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<