Genealogija

Kas negerbia ir nevertina savo praeities,
tas nėra vertas nei dabarties, nei ateities.

Juzefas Pilsudskis

 

ERIKO  GIMINYSTĖS  RYŠIAI

EDITOS  GIMINYSTĖS  RYŠIAI

Laiconų giminė

Juozėnų giminė

Jankauskų giminė

Liaudanskų giminė

Sakavičių giminė

Jonikų giminė

Girkų giminė

Mačiulaičių giminė

 

Mūsų šeimos kilmės šaknys veda į daugelio giminių praeitį. Lentelėje matome tik 8 pagrindines gimines, t. y. visų mūsų senelių pavardes. Kiekvienoje šeimoje ir giminėje yra daug svarbių asmenybių. Apskritai visi žmonės yra vienaip ar kitaip svarbūs. Bet neretai kai kurie iš jų tampa reikšmingi ir įtakingi ne tik savo giminei, bet kartu ir visai bendruomenei, miestui ar kraštui. Mūsų giminėse taip pat tokių būta anksčiau ir esama dabar. Žemiau pateikiame, mūsų nuomone, įdomiausių, žymiausių ir reikšmingiausių mūsų giminių atstovų sąrašą ir jų biografijų eskizus.

 

ŽYMIAUSIOS SUSIJĘ ASMENYBĖS:

1. Tadas BUTLERIS (1822-1910)

2. Vladas BUTLERIS (1867-1945)

3. Daliutė IVANAUSKAITĖ-KEZIENĖ (g. 1958)

4. Raja JUSAITIENĖ (1917-1991)

5. Linardas LAICENAS (1883-1938)

6. Kun. Erikas LAICONAS (1928-2008)

7. Julius LAICONAS (g. 1944)

8. Vanda LAICONIENĖ (g. 1946)

9. Vytautas LAISONAS (g. 1965)

10. Bronislavas PILSUDSKIS (1866-1918)

11. Juzefas Klemensas PILSUDSKIS (1867-1935)

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<