Liaudanskų giminė

Liaudanskų giminės šaknys veda į
BIRŽUS

Liaudanskas

Aš, Erikas Laiconas, esu vienas iš šios Liaudanskų giminės palikuonių ir priklausau LIUDVIKO ŠAKAI.
Jeigu jūs esate kaip nors susiję su šia Liaudanskų gimine ir su ja besiliečiančiomis Steponavičių bei Jusaičių giminėmis arba žinote ką nors apie jų narius,
parašykite mums ir pasidalinkite su mumis jūsų turimais duomenimis.
Mes esame labai dėkingi visiems, kurie prisideda, tyrinėjant mūsų giminės istoriją.

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<