Pranešimai

24-5

2024 liepos 2

Antrasis pranešimas apie 19 UIS kongresą Brazilijoje:

19th ICS – 2nd Circular

 

24-4

2024 balandžio 9

(liūdnas pranešimas)

2024 m. balandžio 7 d. mirė gerai žinomas SSRS ir Rusijos XX a. urvinis ir gerai žinomas Rusijos XXI a. urvotyros mokslininkas/speleologas Vladimiras Rezvanas (1954-2024), dažnai pasirašydavęs RVD, mums geriau žinomas kaip Volodia, Vova.

Jis buvo vienas iš pirmosios SSRS tarptautinės urvinių grupės Delta (SSRS), gyvavusios 1981-1985 m., steigėjų ir nuolatinis/amžinas jos pirmininkas.

Neformalios grupės “Delta” įkūrimo idėja gimė 1981 m. spalio mėn.  Gisaro Alajaus kalnuose Uzbekijoje, ekspedicijos į giliausią Azijos žemyno prarają metu, bendraujant idėjos autoriams Vladimirui Rezvanui ir man. Ši ekspedicija laikoma pirmuoju grupės renginiu. Tuo metu jau gerai matydami sovietinių turizmo taisyklių nesuderinamumą su mūsų veiklos pobūdžiu (o juk “sistemos” buvome priversti funkcionuoti būtent turizmo struktūroje) ir patys „savo kailiu“ nuolat patirdami diskriminaciją, nutarėme suburti nedidelį, bet rinktinį kvalifikuočiausių SSRS urvinių iš įvairių regionų kolektyvą, kuris ne tik, kad nepaisytų mums primetamų taisyklių, bet pats įtakotų urvotyros vystymosi SSRS raidą. Ką tik pasikeitus centrinės urvotyros komisijos sudėčiai ir urvinių mokymo sistemai, buvo ypač palankus momentas įsikišti mums. Vladimirą Rezvaną pripažinome nuolatiniu “Deltos” pirmininku; man teko jo nuolatinio pavaduotojo pareigos. Mūsų grupė „Delta“ egzistavo neilgai, tik 4 metus (1981-1985), tačiau per juos mes padarėme “tam tikrą” darbą. 1983 m. lapkričio 6-7 d. Kaune vyko vienintelis grupės „Delta“ (SSRS) pasitarimas. Dalyvavo 24 urviniai iš 4 šalių: 14 iš Rusijos, 6 iš Lietuvos, po 2 iš Kazachijos ir Latvijos.

2013 m. Volodia tapo A. Morozovo atminimo medalio laureatu.

Volodia 1983 m. lankėsi Lietuvoje, žinojo keletą žodžių lietuviškai. Mano dukra Imandra jį išmokė sakyti ir suprasti sakinį „panešiok ant kaklo“; tačiau ypač jis pamėgo žodį „p…auskas“.

Nemažai aktyvių praeito šimtmečio Lietuvos urvinių neblogai jį žinojo. Man teko didelė garbė ne tik gerai pažinoti Vladimirą Rezvaną, bet ir būti jo draugu.

Erikas Laiconas Urvinis – LSA Prezidentas

 

24-3

2024 kovo 30

2024 m. kovo 30 d. įvyko nuotolinis 2024 metų LSA narių ataskaitinis susirinkimas. Dienotvarkėje buvo 1 klausimas – Prezidento 4 mėnesių veiklos ataskaita. Ataskaitai, pateiktai 2024 m. vasario 23 d., pritarta be pastabų.

Verčia apgailestauti, kad stebimas labai menkas urvotyros veteranų dalyvavimas LSA veikloje ir aptarimuose. Nėra buvusių ar esamų urvinių. Yra – aktyvūs ir laikinai nelabai aktyvūs. Tačiau visi mes esame LSA bendruomenės nariai. Primenu, kad LSA nario mokestis – nulinis. Visi, išskyrus tuos, kurie pareiškė nepageidaujantys būti laikomais LSA nariais (toks yra tik vienas), priklauso LSA. Mano, kaip LSA Prezidento pareiga sutelkti visus visus, kuriems buvo arba yra nesvetimas potraukis urvotyrai, t. y. visus klaustrofilus.

Primenu, kad jau ne už kalnų (norėjau pasakyti „ne už urvų“), o tik po 4 metų, mūsų veiklos 50-metis. Ruoškimės,  neatidėliokime.

Noriu surasti/gauti visų praeities urvinių koordinates (e-paštus, tel. numerius ar pan.). Atsiųskite, prašau, jei turite ir jei nesunku.

Erikas Laiconas Urvinis – LSA Prezidentas

 

24-2

2024 vasario 23

LSA Prezidento veiklos ataskaita

2024 m. vasario 23 d.

 

Šią ataskaitą darau už laikotarpį nuo paskutinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo iki dabar, t. y. už 4 mėnesius: 2023 m. lapkritį, gruodį ir 2024 m. sausį, vasarį.

Per šį laikotarpį atlikau tokius darbus:

 1. Inicijavau III-jo urvinio paveikslo sukūrimą Lietuvos tautodailininko studijoje.
 2. Sukūriau jubiliejinę foto emblemą 50-mečiui.
 3. Inicijavau kolekcinio banknoto išleidimą viename Europos bankų.
 4. Inicijavau suvenyrinės degtukų dėžučių etiketės, skirtos Lietuvos urvotyros 50 metų jubiliejui, gamybą vienoje Lietuvos įmonių.
 5. Inicijavau proginės eurų monetos išleidimą Lietuvos banke.
 6. Inicijavau 3 naujas temas pašto ženklų serijoms išleisti Lietuvos pašte.
 7. Inicijavau V. H. knygos „Požemis“ vertimą iš anglų į lietuvių kalbą.
 8. Pradėjau rinkti medžiagą knygai „Lietuviai urvuose“.
 9. Pradėjau rengti autorinių fotografijų virtualių parodų virtinės „Mirksniai“ talpinimą savo svetainėje adresu laiconas.lt/grota/.
 10. Pradėjau kaupti mintis ir pasiūlymus, skirtus Lietuvos urvotyros 50-čiui.

Finansinė LSA būklė – stabiliai gera. Piniginių lėšų nėra ir neketina atsirasti. Tačiau vienas mūsų veiklos rėmėjas (pavadinimo prašė neviešinti) narystės UIS mokestį už 2024 m. jau sumokėjo. Kiek prastesnė padėtis su FSE narystės mokesčiu. Dar nesumokėta už 2023 m., o jau artėja terminas susimokėti už 2024 m. Deja, kol kas rėmėjas neatsirado.

Erikas Laiconas – LSA Prezidentas

 

24-1

2024 vasario 22

Remiantis praeitų metų susirinkimo nutarimu dėl susirinkimų laiko ir būdo,

2024 m. kovo 30 d. (šeštadienį) vyks nuotolinis 2024 metų LSA narių ataskaitinis susirinkimas.

Pradžia – 09:00 val., pabaiga – 12:00 val.

Dienotvarkėje:  Prezidento 4 mėnesių veiklos ataskaita.

Tarpusavyje ir su Prezidentu bendrauti patariama elektroniniu paštu.

Savo nuomonę prašome reikšti iš anksto Prezidentui elektroniniu paštu.

 

23-5

2023 gruodžio 19

Jūsų dėmesiui pirmoji informacija apie 19 UIS kongresą.

 
 

 

23-4

2023 gruodžio 18

Pranešu, kad remiantis LSA Įstatų punktais 50 ir 53, įgalioju LSA Viceprezidentą Aidą Gudaitį 2024-2027 ir 2028 m. pirmą pusmetį už mane atlikti tokias mano funkcijas:

Atstovauti Asociacijai Lietuvos valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose bei bankuose, teikti joms/jiems visas reikiamas ataskaitas ir pranešimus, organizuoti LSA finansinę apskaitą.

Šis pranešimas išsiųstas ir gerb. Aidui Gudaičiui asmeniškai, todėl kartu laikytinas oficialiu mano potvarkiu.

2023 m. gruodžio 18 d.                                                                                                            Erikas Laiconas

Lietuvos speleologijos asociacijos prezidentas

 

23-3

2023 gruodžio 15

Pranešu, kad 2023 m. spalio 12 d. Eriko Laicono svetainėje skyriuje „GROTA“ adresu grota (laiconas.lt) atsidarė speleologo ir keliautojo, rašytojo ir fotografo, gamtininko, rinkėjo ir muziejininko, kūrėjo ir mąstytojo ERIKO  LAICONO – URVINIO elektroninė autorinių fotografijos darbų parodų virtinė

M I R K S N I A I

Jau paskelbtos 3 parodos: „Abipus ribos“ (2023.10.12; 72 fotografijos), „Urvai“ (2023.11.12; 73 fotografijos) ir „Angos“ (2023.12.7; 34 fotografijos). 

Nuo šiol ketinu kas mėnesį paskelbti po vieną naują parodą. Kai kurios jų bus susiję su urvotyra. Norėčiau, kad tai tęstųsi iki 2028 metų.

 

23-2

2023 gruodžio 11

Pranešu, kad 2023 m. spalio 7 d. Išlestakiuose įvyko LSA ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo R. Daniūnas, sekretoriavo Bialoglovytė. Išklausyta ir jai pritarta prezidentės A. Bialoglovytės LSA veiklos ir finansinė ataskaita. Susirinkimas nutarė:

 1.     Nuo šiol kasmetiniai LSA ataskaitiniai susirinkimai vyks virtualiai kiekvienų metų paskutinį kovo šeštadienį.
 2. Nuo šiol reguliarūs LSA Tarybos posėdžiai vyks virtualiai bent kartą per metus maždaug viduryje tarp ataskaitinių susirinkimų.
 3. Nuo šiol Prezidento ir Tarybos kadencijos trukmė prailginama dvigubai, t. y. jie renkami iškart 4 metams.
 4. LSA Prezidentu ketveriems metams iki 2028 m. išrinktas Erikas Laiconas.
 5. LSA Tarybą ketveriems metams suformuoti iš 5 asmenų. Į Tarybą išrinkti: Erikas Laiconas, Raimondas Daniūnas, Aidas Gudaitis, Mykyta Kozlovas ir Vytis Vilkas.
 6. LSA Viceprezidentu ketveriems metams iki 2028 m. išrinktas Aidas Gudaitis.
 7. Stojamasis į LSA narius mokestis nustatomas 00,00 € (nulinis).
 8. Metinis LSA nario mokestis nustatomas 00,00 € (nulinis).
 9. Narystė LSA yra laisvanoriška ir pagrįsta asmeniniu prašymu ir pokalbiu.
 10. LSA narystės UIS ir FSE mokesčius mokės rėmėjai.
 11. Erikas Laiconas toliau atstovaus LSA Tarptautinėje speleologijos sąjungoje (UIS).
 12. Lietuvos urvotyros 50-metis bus švenčiamas 2028 m. birželio 10 d. Išlestakiuose.
 13. Pasirengime jubiliejui dalyvaus visi pagal savo galimybes ir norą.
 14. LSA internetinis tinklapis bus/yra talpinamas Eriko Laicono internetinėje svetainėje www.laiconas.lt adresu http://www.laiconas.lt/lsa/ .

  15. LSA Prezidento e-paštas: erikas @ laiconas.lt (be tarpų), telefonas: +370 688 71284.

 

23-1

2023 rugpjūčio 20

LSA nariams, visiems Lietuvos speleologams

 

Aš, Erikas Laiconas, gimęs 1950  m., gyvenantis Išlestakiuose (Seredžiaus seniūnija, Jurbarko rajonas)

teikiu savo kandidatūrą į LSA Prezidentus ateinantiems ketveriems metams, t. y. 2024 – 2027 metų laikotarpiui iki 2028 m. birželio 10 d.                                 Mano speleologinis stažas – 45 metai.

 

« « Apklausos |
Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<