Eriko Laicono urvotyros centras „Karsa“

Eriko Laicono urvotyros centras „Karsa” buvo įkurtas 2018 m. Speleo-Info-Centro bazėje, prijungus prie jo pirmąjį Lietuvoje Speleologijos muziejų ir Mitologinių skulptūrų grupę „Požemis”.

SPELEO-INFO-CENTRAS

NUOSTATAI

 

I   BENDROJI  DALIS

1§.    Speleo-Info-Centras (SIC) yra privatus fondas, veikiantis mokslo ir kultūros srityje.

2§.    SIC veikla organizuojama laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Nuostatų.

3§.    SIC  buvo įkurtas 1988 04 17 Kaune, o 1991 07 23 perkeltas į Išlestakius.

4§.    2018 m. SIC buvo integruotas į ERIKO LAICONO SPELEOLOGIJOS CENTRĄ „KARSA”.

5§.    SIC buveinė: Išlestakiai, 1, Seredžiaus sen., Jurbarko raj.

II  TIKSLAS  ir  UŽDAVINIAI

6§.    Pagrindinis SIC tikslas – plėtoti ir populiarinti speleologiją.

7§.    Svarbiausieji SIC uždaviniai:

1)      kaupti ir skleisti speleologinę informaciją;

2)      teikti speleologijos ekspertų konsultacijas;

3)      vykdyti originalius teorinės ir praktinės speleologijos projektus;

4)      bendradarbiauti su speleologais ir tarptautinėmis bei nacionalinėmis speleologinėmis organizacijomis;

III  VALDYMAS

8§.    Visas intelektualusis ir materialusis SIC turtas yra Eriko Laicono privati nuosavybė.

9§.    SIC vadovas yra pats fondo savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

10§.    SIC vadovas nėra niekam atskaitus.

11§.  SIC veikla gali būti nutraukta tik SIC vadovo sprendimu.

********

ERIKO  LAICONO  URVOTYROS  CENTRO „KARSA” FONDAS YRA DIDŽIAUSIAS URVOTYROS POBŪDŽIO RINKINYS LIETUVOJE.

JĮ SUDARO:

Knygos – 423 vnt.

Periodiniai leidiniai – 316 vnt.

Lankstinukai – 325 vnt.

Atvirutės – 1103 vnt.

Autofotobiografija – 131 vnt.

Pašto ženklai – 219 vnt.

Monetos – 52 vnt.

Banknotai – 32 vnt.

Magnetukai – 62 vnt.

Lipdukai – 92 vnt.

Emblemos – 68 vnt.

Gairelės – 39 vnt.

Medaliai – 11 vnt.

Ženkliukai – 115 vnt.

Iškarpos

Kalendoriai

Mineralai

Gyvūnai – 2 vnt.

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<