Speleo-Info-Centras „Karsa“

SPELEO-INFO-CENTRAS „KARSA“

NUOSTATAI

 

I   BENDROJI  DALIS

 

1§.    Speleo-Info-Centras „KARSA“ (SIC) yra privatus fondas, veikiantis mokslo ir kultūros srityje.

2§.    SIC veikla organizuojama laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Nuostatų.

3§.    SIC  buvo įkurtas 1988 04 17 Kaune, o 1991 07 23 perkeltas į Išlestakius.

4§.    SIC buveinė: Išlestakiai, Seredžiaus sen., Jurbarko raj.

 

II  TIKSLAS  ir  UŽDAVINIAI

 

5§.    Pagrindinis SIC tikslas – plėtoti ir populiarinti speleologiją.

6§.    Svarbiausieji SIC uždaviniai:

1)      kaupti ir skleisti speleologinę informaciją;

2)      teikti speleologijos ekspertų konsultacijas;

3)      vykdyti originalius teorinės ir praktinės speleologijos projektus;

4)      bendradarbiauti su speleologais ir tarptautinėmis bei nacionalinėmis speleologinėmis organizacijomis;

 

III  VALDYMAS

 

7§.    Visas intelektualusis ir materialusis SIC turtas yra Eriko Laicono privati nuosavybė.

8§.    SIC vadovas yra pats fondo savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

9§.    SIC vadovas nėra niekam atskaitus.

10§.  SIC veikla gali būti nutraukta tik SIC vadovo sprendimu.

********

SPELEO-INFO-CENTRO „KARSA“ FONDAS YRA DIDŽIAUSIAS SPELEOLOGINIO POBŪDŽIO RINKINYS LIETUVOJE.

JĮ SUDARO:

 

Knygos

Periodiniai leidiniai

Lankstinukai

Iškarpos

Atvirutės

Kalendoriai

Ženkliukai

Monetos

Mineralai

Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
SATI-it atvirojo kodo sprendimai
Gyvenu zaliai logotipas
Visits.lt - Sužinok daugiau apie savo svetainės lankytojus