Laiconų giminė

Laiconų giminės lietuviškojo kamieno šaknys veda į 1791 m. istoriniuose šaltiniuose minimą Lujanų kaimą prie Nemunėlio Radviliškio Biržų rajone

Laiconai
Aš, Erikas Laiconas, esu vienas iš Laiconų giminės palikuonių ir priklausau MARTYNO ŠAKAI.

2006 m. gegužės 26 d. Astravo dvare Biržuose įvyko I-oji Laiconų giminės sueiga

2010 m. gegužės 15 d. Biržų tvirtovėje vyko II-oji Laiconų giminės sueiga

2013 m. gegužės 18 d. Skrebiškiuose (Biržų raj.) vyko III-oji Laiconų giminės sueiga

2016 m. gegužės 21 d. Išlestakiuose (Jurbarko raj.) vyko IV-oji Laiconų giminės sueiga 

2019 m. gegužės 18 d. Nemunėlio Radviliškyje (Biržų raj.) vyko V-oji Laiconų giminės sueiga

2022 m. gegužės 21 d. Išlestakiuose (Jurbarko raj.) vyko VI-oji Laiconų giminės Martyno šakos sueiga

2025 m. gegužės 17 d. Lujanuose (Biržųraj.) vyks VII-oji Laiconų giminės sueiga

Jeigu jūs esate kaip nors susiję su Laiconų gimine arba žinote ką nors apie jos narius, parašykite mums ir pasidalinkite su mumis jūsų turimais duomenimis.
Mes esame labai dėkingi visiems, kurie prisideda, tyrinėjant mūsų giminės istoriją.

| Šeima » »
Valstybinis margupio draustinis
Lietuvos speleologijos asociojacijos logotipas
<